Rotfylling

En skadet tann må i noen tilfeller rotfylles eller endo behandles for å kunne beholde den.

Les mer

Hva er rotfylling?

Å rotfylle en tann betyr å fjerne nervene i tannen som befinner seg i pulpakammeret og rotkanalen(e), rense pulpa og kanalen(e), desinfisere kanalene og så legge en fylling i kanalene, og så tette det hele med toppfylling eller tannkrone.

Det mest vanlige årsaken til at tannen må rotfylles er karies(hull i tenner) som er så stor at nerven blir infisert av bakterier / bakterietoksiner og da får man en betennelse i nerven som er smertefull. Hvis det ikke behandles vil bakteriene spre seg ned i rotkanalen(e) til rotspissen og en betennelse i benet rundt rotspissen vil oppstå. Videre vil det dannes tannbyll med hevelse eller fistelåpning «kvise på tannkjøttet».

Smertefri behandling

Rotfylling er en smertefri behandling. Tannlegen vil sette bedøvelse før rotfyllingen starter, borre tannen ned til pulpa for så lokalisere kanalen(e)hvor nerven har vært, fjerne nerven og rense kanalen for så tette kanalen med en gummimasse (guttaperka) som klistres fast i kanalen. Til slutt fremstilles en fylling eller en krone som erstatning for den skadde tannkronen.

Avhengig av diagnosen, blir tannen rotfylt i en eller flere seanser.

Ta kontakt med oss på tlf 31411100 hvis du har spørsmål .